Realizowane projekty unijne

Firma BATCAR™ Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu oraz z budżetu Państwa na realizację projektu WND-POIG.06.01.00-08-025/12 pt. „Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BATCAR” w wysokości 176 760,00 zł.

W ramach projektu sfinansowane zostało opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy BATCAR, a także realizowane będą działania wskazane w ww. dokumencie, związane z ekspansją zagraniczną na rynki: niemiecki, czeski i słowacki, w szczególności:
  1. - Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
  2. - Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
  3. - Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
Okres realizacji
01.03.2013r. - 27.02.2015r.
Łączna wartość projektu
302 200,00 zł
Fundusze Europejskie - Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spółka uzyskała dotację w ramach LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 - 2013.

Priorytet II
„Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

Działanie 2.2
„Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” na realizację Projektu pt. "Wzmocnienie konkurencyjności firmy BATCAR z siedzibą w Zielonej Górze poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta"

W ramach Projektu Spółka zrealizowała budowę Inteligentnego Centrum Logistycznego tj. magazynu wysokiego składowania wraz z wyposażeniem.

Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Okres realizacji
2007r. - 2013r.
Fundusze Europejskie - Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego